Växtgaranti

På vårt vedartade sortiment garanterar vi att växten är frisk och sortäkta. Skulle misstanke uppstå om att något är fel vill vi att ni kontaktar oss snarast via mail, telefon eller besök i butiken. Tag gärna foto på varan att visa upp alternativ maila oss.

Garanti gäller INTE
• vid vinterskador såsom tjältorka, nedfrysning, felaktigt val av växt till växtzon etc.
• vid transportskador uppkomna efter köptillfället
• vid felaktigt utförd plantering eller vid bristfällig skötsel/vattning
• vid skador av vilt, växtsjukdomar eller andra skadegörare efter plantering
• krukväxter och säsongsväxter
• prisnedsatta växter eller vid realisation

Vid eventuell reklamation av växt skall sådan göras:
• inom tre (3) månader från inköpstillfället om detta inföll vår/sommar
• senast 31/5 om inköpstillfället inföll under hösten föregående år.

Vid alla typer av reklamation skall giltigt kassakvitto/faktura visas upp.
Vid reklamation krävs retur av växten, men kontakta alltid oss först.
Även i våra leverantörsled kan fel ibland uppstå. Vid eventuellt sortfel som uppdagas efter garantitidens utgång erbjuder vi ett nytt exemplar av rätt sort när vi återfår den, bevisligen, felaktiga varan.

Övrigt
Vi tillämpar en (1) veckas bytesrätt på övrigt sortiment (ej växtmaterial eller säckade produkter). Det innebär att du kan returnera en vara som du har köpt och få köpesumman tillgodo mot en annan vara.
För rätt till byte skall du spara och visa upp kvitto, inte bryta eventuell förpackning och lämna tillbaka varan i samma skick som du köpte den